+421 905 304 253 hykozink@hykozink.sk
Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Rešpektujeme Vaše súkromie. Avšak na to, aby sme Vám boli schopní poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť o Vás základné informácie. Niektoré z týchto informácií majú povahu osobných údajov.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Spoločnosť HYKOZINK spol. s r. o., so sídlom Piešťanská 85, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 34 116 851 ako poskytovateľ služieb na webovom sídle hykozink.sk a zinkovanie.eu, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi návštevníkov. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie týchto webových lokalít ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Sú uložené buď prechodne v operačnej pamäti vášho zariadenia, ktoré používate na prezeranie webových stránok (cookies relácie) alebo trvalo na pevnom disku (trvalé cookies). Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, preferovaný jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať a návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Ako používame súbory cookie?

Na našich webových stránkach používame súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení – funkčné cookies, analytické cookies, cookies pre zlepšenie výkonu webu a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Funkčné cookies sú nevyhnutné a pomáhajú zabezpečiť základnú funkčnosť našich webových stránok. Cookies pre zlepšenie výkonu zrýchľujú spracovanie vašich požiadaviek na náš web a umožňujú si zapamätať vaše predvoľby na stránkach. Analytické cookies používame pre účely zlepšenia našich webových stránok. Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci používajú naše stránky. Prostredníctvom týchto nástrojov sledujeme aktivity návštevníkov našich webových stránok, bez ukladania osobných údajov. Údaje, ktoré zbierame sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

Využívame funkciu Remarketing, ktorá nám umožňuje osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili naše webové stránky. Umožňuje zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní, na YouTube a v e-mailoch. Dynamický remarketing umožňuje používateľom zobrazovať reklamy na produkty alebo služby, ktoré si v minulosti prezreli. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

Ako kontrolovať a odmietnuť používanie súborov cookie

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies môžete získať napríklad prostredníctvom nasledovných odkazov:

•             https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk  (Chrome)

•             https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);

•             http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

•             https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer).

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť prostredníctvom webových stránok ako napríklad www.allaboutcookies.org.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi spracovávanými spoločnosťou Hykozink, spol. s r. o.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na:

•             opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,

•             právo na výmaz osobných údajov,

•             právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,

•             právo namietať spracúvanie osobných údajov,

•             právo na prenosnosť osobných údajov,

•             právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy hykozink@hykozink.sk , alebo osobne v sídle spoločnosti Hykozink, spol. s r. o. ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018